प्रिय पाहुन, नव अंशु मे अपनेक हार्दिक स्वागत अछि ।

शुक्रवार, 26 अप्रैल 2013

एतौ तोरो कोजागरा रौ


गीत

एतौ तोरो कोजागरा रौ
बाँटिहेँ पान मखान रौ

सासुरसँ एतौ तोरो भरि भरि चगेँरा चूरा
लड्डू एतौ पेड़ा एतौ एतौ दही केरा
दऽ हकार बजाबिहेँ सगरो गाम रौ
बाटिहेँ . . . .

राति पुर्णिमा खह खह इजोरिया चक मक चमकै चान रौ
भरि ठेला भरिया भार लऽ कऽ एतौ तोर गाम रौ
लऽ कऽ सार सनेस एतौ बतासा मखान रौ
बाँटिहेँ . . .

गीत नाद बीच गमछा लऽ कऽ एथुन नूनू काका
खाजा और मिठाइ लऽ कऽ करबै हुनकर पूजा
सऽख सेहन्ता "अमित" पुरतौ मार मंद मुस्कान रौ
बाँटिहेँ . . . . . .

ई गीत 2010 मे लिखने छलौँ ।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें