प्रिय पाहुन, नव अंशु मे अपनेक हार्दिक स्वागत अछि ।

मंगलवार, 13 नवंबर 2018

बड़की दीदी छोटकी दीदी

5.28 बड़की दीदी छोटकी दीदी

बड़की दीदी बड़ा खेलाड़ी
संग हमरो खेलै छै
छोटकी दीदी गप्पी भारी
सदिखन गप्प ठेलै छै
खेलैत-कूदैत भरि दिन हमरा
बड़की दीदी थकबै छै
बाजि बाजि क' छोटकी दीदी
कान हमर त' पकबै छै

खौंझ क' मम्मी खूब दबारै
दुनू लेल त' झखै छै
फोड़ि क' कैरम लूडो फाड़ै
कानमे रूइया  रखै छै
मुदा ने कोनो चिन्ता ककरो
आदत नै बदलै छै
सपनोमे एक बल्ला भाँजै
गप एकटा उझलै छै

सैंतल जाजिम दुनू उघारै
नाम हमर त' लगबै छै
रूसि-फुलि जँ ल'ग ने आबी
बड़ा दुलारसँ बजबै छै
भरि दिन खेल करै छै तैयो
राति पढ़ैमे बितबै छै
कखनो कखनो समय बचा क'
हमरो दीदी पढ़बै छै

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें